×
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
İsmail GENCER
Adres
Eski Mah. 109 Sokak No:1 Finike / Antalya
Telefon
444 9 855
Dahili
141
Birim Tanımı
Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve taşınmaz mal yönetmeliği doğrultusunda kayıtlarının tutulması, izlenmesi, kiralanması, satılması, tahsislerinin yapılması, tespit ve tescillerinin izlenmesi, Belediye adına kayıtlı taşınmazların onarımı, tefrişi ve öngörülen bina ve benzeri imalatların yaptırılması, buna ilişkin ihalelerin yapılması, sonuçlandırılması, kullanımına sunulmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında istimlak işlemlerinin yapılarak tescil ve terkinlerinin sağlanması 775,2981 ve 4706 sayılı Yasalar gereğince hak sahiplerinin tespiti ile gerekli tahsis işlemlerinin yürütülmesi, Belediyeye ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacı ile 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilmesi, Belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmazları fuzuli işgalden korumak ve arsa ecrimisil bedellerinin tahsilinin sağlanması, Belediye gelirleri  Kanunun kapsamındaki işgal edilen alanların tespiti, izlenmesi ve işgal harçlarının tahakkuku ve tahsilatlarının takibi, Belediyeye ait taşınmazların etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesi görevlerini yerine getirmektedir.
Bağlı Birimler
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi