×
Fen İşleri Müdürlüğü
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Serhat GÜNAYDIN
Adres
Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri Arkası Fen İşleri Hizmet Binası Finike / ANTALYA
Telefon
0242 855 15 04
Dahili
Birim Tanımı
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara dayalı olarak Fen İşleri Müdürlüğünde: imar uygulamaları ve emlak istimlak çalışmalarına müteakip stabilize yol, yeni yol açma, yol asfaltlama, kaldırım yapımı, hasar gören mevcut yol ve kaldırımların bakımı, yol çizgilerinin çizilmesi; UKOME, AYKOME vb. komisyonlar tarafından belediye hizmet sınırları kapsamında alınan kararların uygulanması; kazı ruhsat işlemlerinin yapılması; diğer birimlerden talep edilmesi durumunda Müdürlük imkanları ve yetkileri doğrultusunda ekip ve ekipman desteğinin sağlanması; diğer birimlerden talep edilmesi durumunda Müdürlük imkanları ve yetkileri doğrultusunda araç ve makinelerin bakımının ve onarımının yapılması; çalışmalar sırasında karşılaşabilecek tarihi eserlerin birinci dereceden sorumlu kurumlara teslim edilmesi; Belediye yetki sınırları içerisinde mülkiyeti belediyeye ait tarihi ve kültürel değeri olan yapıların restore edilmesi talepleri için ekip ve ekipman desteğinin sağlanması; Başkanlık Makamının uygun görüşüyle mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde yapılması planlanarak projelendirilen bina imalatlarının yapılması ya da yaptırılması; Başkanlık Makamının uygun görüşüyle Mülkiyeti Belediyeye ait gayrimenkullerin bakım ve onarım işlerinin yapılması ya da yaptırılması; ilgili Müdürlükler tarafından (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü) resmi işlemleri tamamlanmış olan, tehlike arz eden kaçak, metruk vb. yapıların yıkılması için iş makinesi ve personel desteğinin sağlanması görevleri yürütülmektedir.
Bağlı Birimler
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2023 Finike Belediyesi