×
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Mehmet MASKAN
Adres
Eski Mah. 109 Sokak No:1 Finike / Antalya
Telefon
444 9 855
Dahili
151
Birim Tanımı
Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve bu kapsamda diğer mevzuatlarda belirtilen; birimin yetkisi ve sorumluluğu kapsamında belediye iş ve işlemlerinin uygulanmasını ve denetimini sağlayan birimdir. Bu tanım doğrultusunda Müdürlük genel olarak: Belediye gelirlerinin tahsilatı; tahakkuk işlemleri; muhasebe işlemleri; Belediyenin performans programı, bütçesi ve faaliyet raporunun oluşturulması; bütçenin takibi ve bütçe gerçekleşme sonuçlarının değerlendirilmesi; kamu alacaklarının belirlenmesi-takibi iş ve işlemlerini yürütmektedir.
Bağlı Birimler
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2023 Finike Belediyesi