×
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İletişim Bilgileri
Birim Müdürü
Bünyamin UĞURLU
Adres
Yeni Mah. 506. Sokak Temizlik İşleri Hizmet Birimi Finike / Antalya
Telefon
0242 855 63 08
Dahili
Birim Tanımı
Çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik, temiz bir çevrede insanların sağlıklı,mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama haklarına gözetilerek; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin görev ve Sorumlulukları" başlıklı maddesi (a) bendi, "Belediyenin Yetki ve Imtiyazlar" başlıklı 15. Maddesi (g) bendi ve ilgili diğer maddeler, 20814 Sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik, genelge,tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda; Finike Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmelikle belirtilen görevleri belirli plan ve program dahilinde yapmakla yetkili ve sorumludur.
Bağlı Birimler
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2023 Finike Belediyesi