×
ADA/PARSEL
ASKIYA ÇIKIŞ
ASKIDAN İNİŞ
İlçemiz, İncirağacı Mahallesi 345 ada batısında bulunan Park alanı içerisine Trafo Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
27.11.2023
26.12.2023
İlçemiz, İncirağacı Mahallesi 327 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda plan üzerine çekme mesafesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
27.11.2023
26.12.2023
Antalya ili Finike İlçesi Eski Mahalle kain, 244 ada 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 parselleri kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
30.10.2023
28.11.2023
Antalya ili Finike İlçesi Kızılca Mahallesi kain, 133 ada 15, 22, 25 ve 27 parseller, 298 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller ve 299 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
16.10.2023
14.11.2023
Antalya ili Finike ilçesi Kızılca Mahallesi kain, 270 ada 1,2,3,4 paseller ve 310 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 490 ada 1 parsel ve 513 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 514 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar kanununun 18. ve 19 madde uygulaması
28.09.2023
25.10.2023
İlçemiz İncirağacı Mahallesi içerisinde 397 ada 1 parsel güneyi ve 376 ada doğusunda bulunan park alanlarında trafo alanları için planda yer ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında karar.
14.08.2023
14.09.2023
İlçemiz, Turunçova Mahallesi 344 ada 8 nolu parselin koruma alan sınırlarının imar planlarına işlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
14.08.2023
14.09.2023
Antalya ili Finike İlçesi Kızılca Mahallesi kain, 133 ada 15, 22, 25 ve 27 parseller, 298 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması.
25.07.2023
23.08.2023
İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Yeşilyurt, Hasyurt ve Turunçova İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği.
22.06.2023
22.07.2023
İlçemiz Hasyurt Mahallesi, 186 ada 22 parsel nolu parselin Ticaret alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
22.06.2023
22.07.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 416 ada 50 ve 51 parseller, 422 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. madde uygulaması
08.05.2023
08.06.2023
İlçemiz, Eski Mahallele 380 ada 12 ve 13 nolu parsellerin tescili parsel ve koruma alan sınırlarının plan paftasına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
03.04.2023
03.05.2023
Sahilkent Mahallesi 337 ada 72 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
31.03.2023
01.05.2023
İlave+Revizyon İmar planı ve plan notlarına, -Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodmm katlar ile kısmen açıkta kalan yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan tek başına bağımsız bölüm oluştumlmayan, ticari bağımsız bölüm net alanının %50 sini geçmeyen depo amaçlı ek ve eklentiler -Bodrum katlarda yapılan binanın-ortak alan niteliğinde olan, taban alanının %40 geçmeyen spor salonları şeklinde_düzenlenmesinin plan notlarına eklenmesi
27.02.2023
27.03.2023
İlave+Revizyon İmar planı ve plan notlarına, Koordinatları belirtilmiş alanda bahçe mesafelerine ilişkin olarak arka bahçe mesafesi yan bahçe mesafesinden az olmamak kaydtyla en az 3.00 metre.olacak şeklinde plan notlarına eklenmesi
27.02.2023
27.03.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 189 ada 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 88, 89 ve 90 parseller, 420 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parselleri Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması.
16.02.2023
17.03.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 189 ada 42, 43, 44, 66 ve 74, İncirağacı Mahallesi177 ada 1, 2 ve 3 parseller, İncirağacı Mahallesi 176 ada 5 parsel ile İncirağacı Mahallesi 178 ada 1 parseli Kapsayan Alanda Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
16.02.2023
17.03.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 446 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 48, 49 ve 50 parselleri kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
03.01.2023
02.02.2023
İlçemiz Arif Mahallesi 108 Ada 257 Parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması
30.11.2022
30.12.2022
İlçemiz Hasyurt Mahallesi Sahilkenarı bölgesini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
23.11.2022
23.12.2022
Turunçova mahallesi 311 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parselleri kapsayan alanda yapılan imar uygulaması hakkında
04.11.2022
04.12.2022
Turunçova Mahallesi 301 Ada 46 Parselin depolama tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
27.10.2022
27.11.2022
İlçemiz Sahilkent Mahallesi 444 Ada 6 Nolu Parselin bulunduğu alanda plan üzerine çekme mesafesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
27.10.2022
27.11.2022
İlçemiz Turunçoca Mahallesi 357 Ada 84 nolu parselin koruma alan sınırlarının imar planlarına işlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
24.10.2022
24.11.2022
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 446 ada 25,26,27,28,29,30,47,48,49,50 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddelerinin uygulaması
17.10.2022
17.11.2022
İlçemiz Sahilkent(Kum) mahallesi bölgesinde 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddelerinin uygulanması hakkında
05.10.2022
04.11.2022
İlçemiz, Finike Merkez, Sahilkent, Kum, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli revizyon + ilave uygulama imar plan notlarına ek olarak ilave imar plan notlarının eklenmesi.
21.09.2022
21.10.2022
İlçemiz Eski Mahalle, 340 ada 6 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
09.09.2022
09.10.2022
İlçemiz İskele Mahallesi, 523 Ada 1 Parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapımı.
09.09.2022
09.10.2022
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2023 Finike Belediyesi